ashtongé

ashtongé
h/s trades things
Recording(s)
Sample Sentences
kë ashtongémen – lets trade things
nwi o ashtongé odë gbëdi – I will go exchange this pants
nwi o ashtongé ni mkeznen wzam mshanon – im gonna go trade in those shoes, they are too big
mno ashtongé – good trade