yakwnogé

yakwnogé
h/s is sick
Recording(s)
Sample Sentences
ndakwnoga - i am sick
gdakwnoga né - are you sick?
wnago ngi yakwnoga - i was sick yesterday
mégwa né gdakwnoga - are you still sick?